ดีหรือไม่? ทำประกันภัยการเดินทางกับทริปสั้นๆในต่างประเทศ

ดีหรือไม่? ทำประกันภัยการเดินทางกับทริปสั้นๆในต่างประเทศ

ดีหรือไม่?
ทำประกันภัยการเดินทางกับทริปสั้นๆในต่างประเทศ

การทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยคุ้มครอง ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ทำประกัน
สำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงในขณะที่คุณกำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่หรือไม่
การทำประกันภัยต่างประเทศจะช่วยคุ้มครองคุณจากเหตุการณ์ต่างๆ จากค่าสินไหมทดแทนที่จะช่วยในเรื่องของการคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าขนย้ายผู้ป่วย รวมทั้งค่าขนส่งผู้ป่วยกลับประเทศภูมิลำเนา แต่กระนั้นก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่ยังกังวลว่า การเดินทางไปต่างประเทศแค่ทริปสั้นๆ ไม่ถึงสัปดาห์ 
หากทำประกันภัยการเดินทาง แล้วจะคุ้มค่าหรือไม่ และดีต่อตัวเองอย่างไร??
 
เรียนรู้การทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
ในการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ ศึกษาต่อ หรือไปสัมมนาก็ตาม อาจเกิดเหตุที่ไม่คาด คิดขึ้นได้ และนำมาซึ่งความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การทำประกันภัยเดินทาง จะช่วยแบ่งเบาภาระจากความสูญเสียหรือเสียหาย หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางโดยความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทาง ออกจากบ้านและจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงจุดหมายปลายทางหรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ซึ่งการทำประกันภัยต่างประเทศ จัดทำขึ้นมาสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าทริปสั้นๆ หรือไปเที่ยวแบบระยะยาวๆ ต่างก็ช่วยยกระดับความคุ้มครองให้หลากหลายมากกว่าประกันภัยเดินทางแบบปกติ  เพราะในการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่เพียงแต่เฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น แม้แต่การเจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อม ซึ่งหากต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง อาจจะกระเป๋าฉีกแน่นอน เพราะค่าครองชีพของแต่ละประเทศซึ่งสูงกว่าบ้านเรามาก ทำให้ค่ารักษาพยาบาลอาจจ่ายในจำนวนเงินที่สูงเช่นกัน
 
ความคุ้มครองจากการทำประกันภัยการเดินทาง
การทำประกันภัยการเดินทางมีการคุ้มครองทันทีนับจากวันที่เริ่มเดินทาง  หากเกิดอะไรขึ้น ผู้ทำประกันจะได้ค่ารักษา พยาบาลตามเงื่อนไข และค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดการเสียชีวิตของผู้เอาประกัน ซึ่งการทำประกันภัยสามารถคุ้มครองเมื่อเกิดความเสียหายในทรัพย์สินของคุณได้ แม้ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณ แต่เกิดกับสัมภาระต่างๆ อย่างการสูญหายและเสียหายอาจทำให้การเดินทางท่องเที่ยวของคุณสะดุดได้
การทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจะช่วยในการคุ้มครองถึงสัมภาระและทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง ในแต่ละความเสียหายอาจจะมีจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่เท่ากัน
 
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศครอบคลุมการคุ้มครองอย่างไร?
การทำประกันภัยการเดินทาง ส่วนใหญ่จะคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย , กรณียกเลิกการเดินทางโดยมีเหตุจากการเจ็บป่วยของตนเอง หรือคนในครอบครัว จนแพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถทำการเดินทางได้ หรือมีเหตุการณ์ที่ขัดขวางการเดินทางทำให้การเดินทางล่าช้า เช่นการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน, ภัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถทำการบินได้
ซึ่งผู้ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศที่ควรพิจารณาลักษณะการเดินทางของตนเอง รวมทั้งโปรแกรมท่องเที่ยวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งจะช่วยทำให้คุณตัดสินใจและกำหนดความคุ้มครองจากประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสมได้

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com