ประกันรถยนต์ชั้น 2+ 3+ Safe Guard

 

เงื่อนไขการรับประกัน   

 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์โดยสาร (210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท / รถยนต์กระบุบรรทุก (320) น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน
 2. รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้นไม่รับประกันรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 3. ไม่รับประกันรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, รถ Sport, รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่นที่นำเข้า, รถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่นโครงเหล็กหรือหลังคา หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 4. รถยนต์ยี่ห้อ Benz รับประกันภัยเฉพาะแผน 3,4,5,6 เท่านั้น (เฉพาะ Standard & Mini)
 5. มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
 6. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
 7. ซ่อมอู่ประกัน
 8. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยแบบ Fixed Rate (ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุเป็นไปตามเงื่อนไขการต่ออายุ)
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถยนต์ตามที่เห็นเหมาะสม
 10. ฟรี! MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทุกรหัสรถยนต์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 11. ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการทำประกันภัย

 1. ใบคำขอเอาประกันภัย
 2. สำเนาสมุดจดทะเบียนรถยนต์
 3. หน้าตารางกรมธรรม์เดิม หรือใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 
 

Powered by MakeWebEasy.com