คำถามที่พบบ่อย-ประกันรถยนต์

แจ้งอุบัติเหตุ ได้เวลาใดบ้าง

แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง  ศูนย์เคลมฮอตไลน์ เอ็ม เอส ไอ จี 1259

หาก รถเกิดเหตุ ติดต่อแจ้งเคลม อย่างไร

 • แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
ศูนย์เคลมฮอตไลน์ เอ็ม เอส ไอ จี 1259
 • เรียกร้องค่าสินไหมเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์
ติดต่ออู่และศูนย์ซ่อมในเครือ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ข้อมูลอู่และศูนย์ซ่อมในเครือ

เขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล

โทรศัพท์ : 1259
โทรสาร :  0 2318 8398
อีเมล : MotorClaims@th.msig-asia.com
เวลาทำการหน้าเคาน์เตอร์ 
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 21:00 น.  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08:30 น. - 17:00 น.  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)


เขตต่างจังหวัด

ติดต่อสาขาของบริษัทฯในพื้นที่ใกล้เคียงท่านได้ที่ เครือข่ายสาขา
เวลาทำการ    จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:00 น.  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)


บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. คืออะไร

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. ทั่วประเทศ
ผ่านทาง  MSIG Roadside Assistance โทร. 1259

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. มีอะไรบ้าง

เงื่อนไขการให้บริการ

หมวด 1)
การช่วยเหลือฉุกเฉิน (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้ข้อใดข้อหนึ่งและรับสิทธิ์ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)

1.       บริการซ่อมรถฉุกเฉิน

กรณีรถเสียไม่สามารถขับเคลื่อนได้ บริษัทฯ จะประสานงานส่งช่างไปแก้ไขอาการเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าซ่อมไม่เกิน 1,500 บาท และไม่เกินปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่าอะไหล่

 • กรณีลูกค้าลืมกุญแจไว้ในรถหรือกุญแจรถหาย บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ
 • กรณีที่รถสตาร์ทไม่ติดโดยมีเหตุอันเนื่องมาจากแบตเตอรี่หมดไป หรือมีปัญหา บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยสตาร์ท เพื่อให้รถสามารถขับเคลื่อนได้

2.       บริการรถยก

กรณีรถเสียไม่สามารถแก้ไข ณ จุดเกิดเหตุ จะจัดส่งรถยกเพื่อนำรถเข้าซ่อมที่อู่ใกล้เคียงกับสถานที่เกิดเหตุหรืออู่ที่ลูกค้าเป็นผู้ระบุโดยให้บริการฟรี 50 กิโลเมตรแรก และไม่เกินปีละ 2 ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท)

หมวด 2)
การช่วยเหลือต่อเนื่อง (กรณีแก้ไขไม่ได้ ภายหลังการช่วยเหลือในหมวด 1) สามารถใช้สิทธิ์ช่วยเหลือต่อเนื่อง ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 หรือ ข้อ 5 (ข้อใดข้อหนึ่ง) ขึ้นอยู่กับกรณี

1.  ฟรีค่าเช่ารถ จำนวน 2 วัน วันละ 1,500 บาท (ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/วัน) ในกรณี
 • สถานที่เกิดเหตุอยู่ไกลเกินกว่า 100 กิโลเมตรจากที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์ และ
 • รถที่เสียต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 24 ชั่วโมง จากการประเมินและเห็นชอบโดยช่างซ่อมหรืออู่ในเครือของบริษัทฯ
*การบริการนี้สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ ประเภทรถเก๋งและรถกระบะเท่านั้น (ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)

2.  ฟรี ค่าห้องพักโรงแรม 1 ห้อง 2 คืน (ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/คืน) ในกรณี
 • สถานที่เกิดเหตุอยู่ไกลเกินกว่า 100 กิโลเมตรจากที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์ และ
 • รถที่เสียต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 24 ชั่วโมง จากการประเมินและเห็นชอบโดยช่างซ่อมหรืออู่ในเครือของบริษัทฯ

3.  ฟรี จัดหาผู้ขับขี่กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน บริษัทฯ จะจัดหาพนักงานขับรถให้ เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง หรือเพื่อเดินทางกลับสู่ที่พักกรณีเกิดการเจ็บป่วยขึ้นกะทันหัน

*การบริการนี้ เฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

หมวด 3)  เติมน้ำมัน

1.  เติมน้ำมันฟรี

กรณีที่รถลูกค้าน้ำมันหมดกลางทาง ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปบนท้องถนนได้บริการเติมน้ำมันฟรีสูงสุด 2 ครั้งต่อปี แต่ไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง

หมวด 4)
บริการให้คำปรึกษา (รับสิทธิ์ได้ไม่จำกัด)

 • บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการสอบถามข้อมูลและจองการบริการต่างๆ (เป็นแค่การประสานงาน ค่าใช้จ่ายลูกค้าจะเป็นผู้ดูแล)
 • บริการแนะนำรายชื่อผู้ให้บริการเปลี่ยนยางแบตเตอรี่ และยาง

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิกสิทธิประโยชน์ตามเอกสารฉบับนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หรือไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าแต่อย่างใด และการใช้สิทธิ์ต้องแจ้งผ่าน MSIG Roadside Assistance 1259 โดยทันทีเท่านั้นหากเกิดอุบัติเหตุ สิ่งที่ต้องทำ มีอะไรบ้าง?

1. โทรแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที
ศูนย์เคลมฮอตไลน์ เอ็ม เอส ไอ จี 1259 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) พร้อมแจ้งรายละเอียดดังนี้

 • สถานที่เกิดเหตุ จุดสังเกตที่เห็นได้ชัด อาทิ ชื่อถนน จุดที่รถจอดอยู่ อาคารสูงใกล้เคียง
 • ชื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ในขณะนั้น
 • ทะเบียนรถ ยี่ห้อ และรุ่นของรถยนต์ที่เอาประกันภัย พร้อมทั้งหมายเลขกรมธรรม์ (หากทราบ)
 • ลักษณะการเกิดเหตุโดยย่อ

2.  จดบันทึกข้อมูลต่อไปนี้
 • ทะเบียนรถ ยี่ห้อ รุ่น และสีของรถยนต์คู่กรณี
 • ชื่อ ที่อยู่ ของพยานในเหตุการณ์ (ถ้ามี)

3.   หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการพ่นสเปรย์แสดงตำแหน่งรถ กรุณาขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุของบริษัทฯ ก่อนเคลื่อนย้าย

4.  เมื่อมีการเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุ
กรุณาแจ้งสถานที่นัดหมายใหม่ให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที

5.  อย่าเซ็นต์หนังสือยอมรับผิดหรือตกลงหรือเสนอเงื่อนไขใดๆ ให้กับคู่กรณี

6.  เมื่อคู่กรณีเป็นฝ่ายยอมรับผิด ให้คู่กรณีเซ็นต์หนังสือยอมรับผิดในที่เกิดเหตุ


กรณีถูกชนแล้วหนี ควรทำอย่างไร

 ให้แจ้งความเพื่อดำเนินคดี ณ สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ โดยระบุ ทะเบียนรถ (พร้อมทั้งจังหวัดที่จดทะเบียน) ลักษณะ และสีของรถคู่กรณี

กรณีรถของท่านถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึด ควรทำอย่างไร

ท่านควรเก็บทรัพย์สินและถอดอุปกรณ์มีค่าออกจากรถและแจ้งให้พนักงานสอบสวน (เจ้าของคดี) ตรวจสอบทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่ยังคงอยู่ในรถ แล้วลงบันทึกประจำวันไว้

กรณีรถหาย ควรทำอย่างไร

ให้รีบแจ้งเหตุกับสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ ตำรวจทางหลวง (โทร 1193) สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM 91 (โทร 1644) กองปราบปราม 0-2513-3844 และรีบแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

กรณีมีผู้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บ ควรทำอย่างไร

ให้ทำการช่วยเหลือโดยนำผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และต้องแสดงตนต่อพนักงานสอบสวนเพื่อไม่ให้ถูกข้อกล่าวหาหลบหนี

หากท่านต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อการประกันตัว ให้แจ้งบริษัทฯ ทันที ซึ่งหากท่านได้ซื้อความคุ้มครองการประกันตัวไว้ บริษัทฯ จะนำหลักทรัพย์ (จำนวนไม่เกินความคุ้มครอง) มาขอประกันตัวท่านโดยเร็ว

กรณีเกิดอุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี อาทิ กระจกบังลมหน้าแตก ชนรั้ว หรือเบียดเสา ให้ดำเนินการดังนี้ 
โทรแจ้งการเกิดอุบัติเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อขอเลขรับแจ้ง นำเลขรับแจ้งเข้าติดต่ออู่คู่สัญญาเพื่อดำเนินการจัดซ่อม หากท่านต้องการเข้าซ่อมกับอู่ที่ไม่ใช่อู่คู่สัญญา กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อประเมินราคาก่อนดำเนินการจัดซ่อม

ข้อกฎหมายที่ท่านควรทราบเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

หากเกิดอุบัติเหตุแล้วท่านหลบหนีหรือไม่อยู่รอพบเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายสันนิษฐานว่าท่านเป็นฝ่ายผิด พนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ควบคุมตัวผู้ขับขี่ไว้ หากไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต (บาดเจ็บสาหัส หมายถึง ได้รับบาดเจ็บและแพทย์ลงความเห็นให้รักษาตัวเกินกว่า 20 วัน)

การนำรถใช้บริการที่อู่ซ่อม สามารถใช้บริการที่ใดได้บ้าง

โปรดใช้บริการอู่ซ่อมรถที่เป็นอู่คู่สัญญากับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี เท่านั้น เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการบริการที่ฝ่านการรับรองแล้ว ในกรณีที่ท่านต้องการใช้บริการอู่ซ่อมรถที่นอกเหนือจากอู่คู่สัญญาของบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนการดำเนินการซ่อมทุกครั้ง

เอกสารในการใช้เรียกร้องสินไหมประกันภัยรถยนต์ มีอะไรบ้าง

 1. การเรียกร้องค่าซ่อมรถ  

กรณีรถประกัน
 • ใบแจ้งความเสียหาย
 • ใบเสนอราคา
 • ภาพถ่ายก่อนซ่อม , ระหว่างซ่อม และจัดซ่อมเสร็จ
 • ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ชุดหนังสือรับรองการจดทะเบียน  (กรณีนิติบุคคล)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
กรณีรถคู่กรณี
 • ใบแจ้งความเสียหาย
 • ใบเสนอราคา
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ชุดหนังสือรับรองการจดทะเบียน  (กรณีนิติบุคคล)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
2. การเรียกร้องกรณีทรัพย์สินเสียหายของคู่กรณี
 • ใบแจ้งความเสียหาย
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ใบเสนอราคา (ฉบับจริง) (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
 • เอกสารใดๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของ (ถ้ามี)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
 3. การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถของคู่กรณี
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนรถ/สำเนาสัญญาเช่าซื้อ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
 • ชุดหนังสือรับรองการจดทะเบียน  (กรณีนิติบุคคล)
 • ใบรับรถเข้าซ่อม และใบรับรถซ่อมเสร็จ
4. การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล/ค่าอนามัย
         
กรณีรถประกัน
 • ใบแจ้งความเสียหาย (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
กรณีรถคู่กรณี
 • ใบแจ้งความเสียหาย (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล  (กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล)
 • สำเนาหนังสือรับรองรายได้ (กรณีค่าอนามัย)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
 •  5. การเรียกร้องค่าปลงศพ
กรณีรถประกัน
 • บัตรประชาชน  (ผู้เสียชีวิต / ทายาทโดยธรรม)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบันทึกประจำวัน
 • ชุดใบมรณบัตร
 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)
 • ชุดเอกสาร ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
กรณีรถคู่กรณี
 • บัตรประชาชน  (ผู้เสียชีวิต / ทายาทโดยธรรม)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบันทึกประจำวัน
 • ชุดใบมรณบัตร
 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)
 • ชุดเอกสาร ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
 6. การเรียกร้อง กรณีรถเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss)
         
กรณีรถยนต์ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ ลิสซิ่ง
 • กรุณาติดต่อบริษัทฯ ลิสซิ่ง เพื่อทำการปิดบัญชี หรือทำเอกสารสละสิทธิ์ให้กับบริษัทฯ ลิสซิ่ง 

          กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ (นิติบุคคล)  (บจก.,หจก.,หสม., ฯลฯ)

          ** สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียนต่างจังหวัด ใช้เอกสารทั้งหมด 2 ชุด **

 • แบบคำขอโอนและรับโอน  (ลงนามตรงผู้โอน)
 • หนังสือมอบอำนาจ  (ลงนามตรงผู้มอบอำนาจ)
 • หนังสือรับรองบริษัทฯ ทุกแผ่น  (กรรมการฯ เซ็นต์ชื่อและประทับตราบริษัทฯ ทุกแผ่น)
 • หนังสือยืนยันการซื้อ-ขาย   (ลงนามและประทับตราบริษัทฯ) ตรงผู้ขาย
 • สำเนาบัตรประชาชน   (กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/รับรองสำเนาถูกต้องใช้เพื่อโอนรถยนต์….เท่านั้น)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน   (กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/รับรองสำเนาถูกต้องใช้เพื่อโอนรถยนต์….เท่านั้น)
 • สมุดคู่มือจดทะเบียน   (ลงชื่อ และประทับตราบริษัทฯ  ตรง…. ผู้ถือกรรมสิทธิ์)
 • กุญแจรถยนต์ ,  คู่มือใช้รถยนต์
 • กรมธรรม์ประกันภัย
 • ใบเสร็จรับเงินค่าสินไหม , ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีค่าซากรถยนต์
            กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ (บุคคลธรรมดา)
             สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียนต่างจังหวัด ใช้เอกสารทั้งหมด 2 ชุด
 • แบบคำขอโอนและรับโอน  (ลงนามตรงผู้โอน)
 • หนังสือมอบอำนาจ  (ลงนามตรงผู้มอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประชาชน   (รับรองสำเนาถูกต้องใช้เพื่อโอนรถยนต์….เท่านั้น)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน   (รับรองสำเนาถูกต้องใช้เพื่อโอนรถยนต์….เท่านั้น)
 • สมุดคู่มือจดทะเบียน   (ลงชื่อตรง…. ผู้ถือกรรมสิทธิ์)
 • กุญแจรถยนต์ ,  คู่มือใช้รถยนต์
 • กรมธรรม์ประกันภัย

กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์เสียชีวิต

ทายาทจะต้องแจ้งร้องต่อศาล เพื่อขอแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดก เพื่อศาลแต่งตั้งแล้ว ขอให้ผู้จัดการมรดกขอเอกสารจากศาล เพื่อดำเนินการแจ้งขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ และนำเอกสารดังกล่าวติดต่อบริษัทฯ หรือ บริษัทฯลิสซิ่ง หากติดสัญญาเช่าซื้ออยู่

 7. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีรถหาย
          
กรณีรถประกันเป็นบุคคลธรรมดา
 • กรมธรรม์ต้นฉบับ
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สมุดทะเบียนรถพร้อมแจ้งหยุดการใช้รถ
 • กุญแจรถ
 • หนังสือแจ้งอายัดการใช้รถ
 • หนังสือมอบอำนาจเพื่อโอนกรรมสิทธิ์
 • แบบคำขอโอนและรับโอน
 • สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์

กรณีรถประกันเป็นนิติบุคคล
 • กรมธรรม์ต้นฉบับ
 • หนังสือแจ้งอายัดการใช้รถ
 • หนังสือมอบอำนาจเพื่อโอนกรรมสิทธิ์
 • สมุดทะเบียนรถพร้อมแจ้งหยุดการใช้รถ
 • กุญแจรถ
 • แบบคำขอโอนและรับโอน
 • หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์
 • ใบเสร็จรับเงินค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล)
กรณีรถประกันเป็นการเช่าซื้อ (Finance)
 • กรมธรรม์ต้นฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ
 • สมุดทะเบียนรถพร้อมแจ้งหยุดการใช้รถ
 • กุญแจรถ
 • หนังสือมอบอำนาจเพื่อโอนกรรมสิทธิ์
 • หนังสือสละกรรมสิทธิ์
 • แบบคำขอโอนและรับโอน
 • หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์
 • สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 • สัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกัน (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จรับเงินค่าสินไหมทดแทน
 • หนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล)
 8. การเรียกร้องค่ายกรถ

กรณีรถประกัน
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ชุดหนังสือรับรองการจดทะเบียน  (กรณีนิติบุคคล)
 • ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
กรณีรถคู่กรณี
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ชุดหนังสือรับรองการจดทะเบียน  (กรณีนิติบุคคล)
 • ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม  

ทางอู่ ศูนย์ซ่อม และร้านกระจก ในเครือ เอ็ม เอส ไอ จี จะแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม พร้อมแจ้งเอกสารที่ต้องใช้ให้ท่านทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้างล่าง กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ที่ :

 

ฝ่ายสินไหม ประกันภัยรถยนต์
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือท่านสามารถสแกนเอกสารและส่งอีเมล หรือส่งแฟกซ์ มาตามรายละเอียดด้านล่าง :
 
อีเมล: MotorClaims@th.msig-asia.com
โทรสาร: 0 2716 6615

ขั้นตอนการพิจารณาค่าสินไหมประกันภัยรถยนต์ มีขั้นตอนอย่างไร

 •  สำหรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ระยะเวลาพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหม ภายใน 7 วัน นับจากบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง
 • สำหรับการประกันภัยประเภทอื่นๆ ระยะเวลาการพิจารณาสินไหม เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่เกิน 15 วัน
ประกันภัยทรัพย์สิน หรืออื่นๆ ไม่เกิน 30 วัน


 ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม 15 วันนับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอจากทางบริษัท

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ: แนวทางหรือวิธีการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป


ค่าความเสียหายส่วนแรก คือ อะไร?

ค่าเสียหายส่วนแรกมี 2 แบบ คือ

 1. ค่าเสียหายส่วนแรกที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ (Deductible)
 2. ค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อมีการเคลมที่เข้าเงื่อนไข (Excess)

1. ค่าเสียหายส่วนแรกที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ (Deductible)

เป็น ค่าสินไหมทดแทนส่วนแรก ที่(ลูกค้า)ผู้เอาประกันภัยตกลงสมัครใจรับภาระเอง โดยจะระบุไว้เป็นข้อตกลงในกรมธรรม์ ซึ่งเหมาะกับลูกค้าที่มีความมั่นใจว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ขับรถที่มีความประมาท

เช่น ค่าเบี้ยประกันอยู่ที่ 20,000 บาท แต่ถ้าคุณทำข้อตกลงกับบริษัทว่า หากเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง คุณจะจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท คุณก็จะได้สิทธิ์จ่ายเบี้ยประกันถูกลง 5,000 บาท (จ่ายเบี้ยทำประกันรถยนต์แค่ 15,000 บาท)

ถ้าลูกค้าเลือกที่จะรับค่าเสียหายส่วนแรกไว้เองครั้งละ 5,000 บาท เมื่อมีอุบัติเหตุและมีการเคลมเกิดขึ้น โดยลูกค้าเป็นฝ่ายผิด หรือเป็นฝ่ายถูก แต่ไม่รู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ลูกค้าต้องจ่ายค่าเสียหาย 5,000 บาท หากค่าซ่อมเกิน 5,000 บาท ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนเกินนั้นเอง แต่หากเป็นอุบัติเหตุที่ลูกค้าเป็นฝ่ายถูก และรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท บริษัทฯ จะรับผิดชอบซ่อมรถลูกค้าตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

2. ค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อมีการเคลมที่เข้าเงื่อนไข (Excess) ค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายอยู่แล้ว หากเกิดเหตุขึ้นโดยไม่มีคู่กรณี ซึ่งการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกแบบ Excess นั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ตัวอย่างเช่น เงิน 1,000 บาทแรก ของความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชน หรือหากเกิดจากการชนแต่ที่ไม่มีคู่กรณีใบเคลมมีอายุ กี่ปี

              ใบเคลมมีอายุ 1 ปี หลังจาก พนักงานSurvey ออกใบเคลมให้กับลูกค้า

ใบเคลมมีอายุ กี่ปี

              ใบเคลมมีอายุ 1 ปี หลังจาก พนักงานSurvey ออกใบเคลมให้กับลูกค้า

หากนำรถไปติดอุปกรณ์เสริม หลังทำประกัน ต้องแจ้งบริษัท ประกันภัยหรือไม่

หากลูกค้านำรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้ และนำไปติดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมในภายหลัง ลูกค้าจะต้องแจ้ง โดยส่งรูปถ่าย พร้อมรายละเอียด เช่นใบเสร็จ มายัง ตัวแทน - นายหน้า  หรือบริษัทประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com